پایانامه در مورد تجهیزات مکانیکی
پایانامه در مورد تجهیزات مکانیکی

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

 

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد صفحه:128

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه 

مقدمه .............................................................................................................................. 1

فرآيند كار شركت ........................................................................................................... 2

دستگاهها و تجهيزات  مكانيكي كارگاه .............................................................................. 2

ماشين‌ هاي تراش .............................................................................................................. 3

علائم اختصاري .............................................................................................................. 16

رنده‌هاي تراشكاري ......................................................................................................... 18

زواياي اصلي در رنده‌هاي تراشكاري ................................................................................. 19

انواع رنده‌هاي  تراشكاري ................................................................................................ 21

زواياي فرعي رنده‌هاي تراشكاري ...................................................................................... 25

وسايل بستن ابزار( رنده تراشكاري ).................................................................................... 27

بستن رنده هاي تراشكاري ................................................................................................ 29

كارهاي تراشكاري .......................................................................................................... 33

بستن افزارهاي آج زني و كار با آن .................................................................................... 48

پيچ و مهره ..................................................................................................................... 55

سوراخ كاري .................................................................................................................. 63

فرز كاري ....................................................................................................................... 65

انواع تيغه فرزها ............................................................................................................... 82


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه 

لوازم بستن تيغه فرزها ....................................................................................................... 90

نكات ايمني وپيشگيري از سوانح در فرز كاري ................................................................... 94

ماشين‌ هاي مته وكارهاي مربوط به آنها .............................................................................. 94

ماشين‌هاي اره ................................................................................................................. 99

گزارش كار .................................................................................................................. 106

 

مقدمه :

در تراشكاري، از روي قطعات گردنده بوسيله ابزاري براده برداري كرده و فرم آنها را تامين مي نمايند. براي اين منظور قطعه كار را به كمك وسيله مناسبي در امتداد محور كار ماشين تراش بسته و ضمن حركت دوراني آن، رنده را بصورت خطي و در امتداد سطح مورد نظر هدايت مي كنند. با اين روش مي توان قطعات متنوعي را كه داراي سطح مقطع دايره اي مي باشند با كيفيت سطح مختلف و با دقت اندازه تا01/0 ميليمتر توليد نمود. در شكل زير نمونه‌هايي از قطعاتي را كه به كمك تراشكاري  ميتوان توليد نمود مشاهده مي‌نماييد.